image

What does a Volkswagen that was sold for 100,000 euros look like, even though you wouldn't give it even 10% of that amount

17-авг, 19;28 admin 0 12 058
The Volkswagen Bus, also known as the Type 2 or Bulli, is a real investment for car enthusiasts. A German rear-wheel-drive van is getting more expensive every year....image

Kā izskatās Volkswagen, kas tika pārdots par 100 000 eiro, kaut arī jums nebūtu tie viņam deva pat 10% no šīs summas

04-авг, 19;28 admin 0 11 860
Volkswagen Bus, kas pazīstams arī kā Type 2 vai Bulli, ir reāls ieguldījums, lai entuziasti auto. Vācu van ar aizmugures piedziņu ar katru gadu kļūst arvien dārgāka....